Πρόσβαση στο σύστημα έχουν μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες.